Bibliotheek MSC Paul Morphy


De bibliotheek van MSC is gratis toegankelijk voor MSC leden.
Voor inlichtingen, lenen, aankopen en schenkingen kunt u terecht bij:

Informatie bij het bestuur