Startpagina aflevering nr. 815 van 06 juni 2019
Lidmaatschap info - Privacy Statement MSC

Info's over toernooien e.d. kunt u vinden op het prikbord

Jeugdpagina MSCMSC jeugdpagina
Schaken online:
Probleem van de dag
of
spelen tegen Shredder


Avond van 4 juni

Foto's Gerrit Steegers en Cor du Pree


Dinsdag Rapid, de finale


De afsluiting van het seizoen 2018-2019 met de finale en wat borrelhapjes.
Weer met maar 14 deelnemers.
Liefst vier deelnemers scoorden 100%.
Kampioen met een kleine voorsprong in weerstandspunten werd Jan Jansen.
Niels de Haan kwam slechts 1½ weerstandspunt tekort voor het kampioenschap.
Oscar Callego eindigde op de derde plaats.

Tom

Mede door een val is de gezondheid van Tom Adriaanse sterk afgenomen.
Veel sterkte Tom en wij hopen je weer te zien op de eerste clubavond van 2019-2020.

MSC site

Vanaf nu wordt de MSC site onregelmatig bijgehouden.
De site moet worden geschoond en overgedragen aan de nieuwe beheerder.
Jos Dekker wordt de nieuwe webmaster in het komende seizoen.

Kampioenen interne competitie

Dinsdag 4 juni is alweer de laatste clubavond van 2018-2019.
Wij sluiten het seizoen af met de finale van het Rapid en wat borrelhapjes.Kampioen A groep Reinier Weber

In groep A was de beslissing al voor de laatste ronde gevallen.
Reinier Weber is kampioen geworden, Oscar Callego tweede en Niels de Haan derde.


Kampioen B groep Gerrit Steegers

In groep B veroverde Gerrit Steegers het kampioenschap.
Nummer twee werd Piet Jonkheer en derde Willem Dekker.
Het puntenverschil tussen de nummers 1 t/m 3 was gering.


Kampioen C groep Arie Benschop

Arie Benschop is kampioen van groep C geworden.
Op plaats twee eindigde Gerrit Asselman, derde werd Theo Krol.

Scoretabel interne competitie

Deze tabel, t/m ronde 32, kunt u
hier bekijken.
De eindtabel is nog niet beschikbaar.


Live Games

Site Live Chessbase

Indeling interne competitie


In het seizoen 2018-2019 werd de indeling voor de interne competitie op de clubavond gemaakt.
Bent u aanwezig, dan wordt u ingedeeld. Jos Dekker gaat dit verzorgen.
U dient om 19.55 uur aanwezig te zijn, dan wordt u ingedeeld.
Bent u verhinderd of komt u wat later stuur een email of een sms c.q. bel naar Jos.

Mail:
msc.schaken@gmail.com of tel:06-53239668

Hoe dit gaat verlopen in het nieuwe seizoen is nog niet bekend.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Het (voorlopige) Privacy statement van MSC kunt u bovenaan op deze pagina vinden.
Het bestuur van MSC vergadert over de onderdelen van deze draak van een wet.
O.a. de aanmeldformulieren leden, register, formulieren nieuwe leden, formulieren toernooien enz. enz.


NHSB competitie en beker 2018-2019

Verslagen, programma's en foto's van de MSC teams
Die kunt u vinden onder het menu, bij programma teams, foto's en het archief.

Afberichten Externe competitie bij de teamleider
Teamleiders :

MSC 1

NHSB 2A, achttal - 2018 - 2019

MSC 1 eindigde als voorlaatste in deze klasse.

MSC 2

NHSB 3A - zestal - 2018 - 2019

MSC 2, eindigde op de voorlaatste plaats in deze klasse.

MSC 3

NHSB 4B - viertal - 2018 - 2019

Een volle competitie met drie tegenstanders, zes wedstrijden uit en thuis.
Het derde eindigde ook als voorlaatste in deze klasse.


NHSB beker 2018-2019 -viertal

MSC werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de Kennemer Combinatie.


Reglementen

De NHSB reglementen (actueel) te zien bij menu/reglementen.

Nieuw reglement FIDE


Per 1-01-2018 gelden de nieuwe regels.
U kunt ze downloaden/lezen via menu/reglement.

Let op uw mobiele telefoon e.d.!

Reglement KNSB artikel 20.5:

Tijdens de wedstrijd is het een speler verboden om een mobiele telefoon of andere elektronische hulpmiddelen bij zich te dragen.
Als geconstateerd wordt dat een speler zo'n apparaat bij zich draagt, dan verliest die speler de partij.
Spelers, ook die arriveren nadat de wedstrijd is begonnen, moeten hun mobiele telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen direct uitzetten en wegleggen voordat zij de eerste zet doen.

Lente Veteranen toernooi 2019

Theo Thiebou doet
verslag van dit gebeuren.
Het toernooi duurde zeven dagen en is nu afgelopen.
Veteranentoernooi 2019

42e Kampioenschap basisscholen Den Helder 2019

Kampioen is geworden J.P. Thijsse 1.
De Dijk 1 werd tweede en De Kluft 1 derde.

Voor info, verslagen en foto's van dit kampioenschap klik hier


MSC kersttoernooi 2018 op zaterdag 15 december.Cees van der Zee won het toernooi van 2018.
Cor du Pree maakte het verslag van dit jaarlijkse gebeuren.

Verslag en foto's
kerst_2018.pdf

40 jaar lid van MSC

Gerrit Steegers is al weer veertig jaar lid van de club.
Namens de vereniging werd een herdenkingsbord aangeboden door voorzitter Theo Thiebou.


Algemene ledenvergadering en prijsuitreiking van 4 september

Foto's Gerrit Steegers

Een teleurstellende opkomst op deze vergadering.
Er was wel een belangstellende ouder aanwezig.
De agenda werd in snel tempo afgewerkt.
Jos Dekker werd in het bestuur gekozen.
Na de pauze volgde de prijsuitreiking.
Er werd afscheid genomen van wedstrijdleider Peter Botman.
Zijn conditie laat het niet meer toe.

Foto's van deze avond,
klik hier


Voorzitter Theo Thiebou overhandigde een blijk van waardering aan Peter Botman


KNSB Internetschaak

Info: http://www.schaakbond.nl

Handleiding NL playchess:
http://www.susendian.nl/playchess
site Playchess

Beetje puzzelen...

Chesspuzzles

Site Chesstempo
Uw schaken verbeteren,
kijk eens op Chess Tempo
(in 10 talen beschikbaar)

Keizersysteem en Fischer-(tijd)systeem:


Begrijpt u het systeem niet helemaal, meer informatie
info club

Instellen van de digitale klok voor het Fischersysteem:

Informatie
info club


Informatie lidmaatschap s.v. MSC Den Helder

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan
slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of het
lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

(Artikel 8 lid 3 van de statuten van MSC)

Wet stilzwijgende verlenging lidmaatschap

De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010.

Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt:

"De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen.
De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen."

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft daardoor mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt.
(Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen via website (opvallend op de hoofdpagina) of ledenblad (op één van de eerste drie pagina’s).
De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.
De ingangsdatum is 1 januari 2011.

De contributie

Bij vooruitbetaling op basis van 12 maanden per jaar:

Senioren 20 jaar en ouder: Gehele bedrag 1 x 90 euro  bij vooruitbetaling, 22,50 euro per 3 maanden, 4 x per jaar bij vooruitbetaling.
Junioren 16-20 jaar: Euro 15,00 per 3 maanden, 4 x per jaar bij vooruitbetaling.
Jeugd tot 16 jaar: Euro 24,00 per schaakseizoen, 2 x per jaar 12,00 euro bij vooruitbetaling.

ING rekening per 01-08-2014 t.n.v. Morphy Schaakmat Combinatie

IBAN: NL19 INGB 0000 4774 03

Meer informatie
info club