Startpagina aflevering nr. 780 van 19 september - 2018
Lidmaatschap info - Privacy Statement MSC

Info's over toernooien e.d. kunt u vinden op het prikbord


Jeugdpagina MSCMSC jeugdpagina


Schaken online:
Probleem van de dag
of
spelen tegen Shredder

Avond van 18 september

Interne competitie

De tweede ronde van de interne competitie is gespeeld.

Drie spelers zijn nog ongeslagen na twee partijen.
Tom Adriaanse is de kopman.

MSC 1 is ingedeeld in de klasse 2A van de NHSB.
Eerste wedstrijd is op dinsdag 25 september thuis tegen Aartswoud 2.

In het nieuwe seizoen wordt de indeling voor de interne competitie op de clubavond gemaakt.
Bent u aanwezig, dan wordt u ingedeeld.
Jos Dekker gaat dit verzorgen.
U dient om 19.55 uur aanwezig te zijn, dan wordt u ingedeeld.
Bent u verhinderd of komt u wat later stuur een email of een sms c.q. bel naar Jos.

Mail:
msc.schaken@gmail.com of tel:06-31643784


Mat van Morphy, weet u het thema nog?Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Het (voorlopige) Privacy statement van MSC kunt u bovenaan op deze pagina vinden.
Het bestuur van MSC vergadert over de onderdelen van deze draak van een wet.
O.a. de aanmeldformulieren leden, register, formulieren nieuwe leden, formulieren toernooien enz. enz.

Live Games

Site Live Chessbase
Open NK 2018
Games

Open Nederlands Kampioenschap
2018 Olympiade
23 september - 6 oktober

2018 Olympiade

NHSB competitie en beker 2018-2019

Verslagen, programma's en foto's van de MSC teams
Die kunt u vinden onder het menu, bij programma teams, foto's en het archief.

Afberichten Externe competitie bij de teamleider
Teamleiders :

MSC 1

NHSB 2A, achttal, eerste wedstrijd

25-09-2018 - M.S.C. 1 - Aartswoud 2

MSC 2

Nog niet bekend - zestal

MSC 3

Nog niet bekend - viertal

MSC 4

Nog niet bekend - viertal

NHSB beker 2018-2019

Nog niet bekend - viertal

Reglementen

De NHSB reglementen (actueel) te zien bij menu/reglementen.

Nieuw reglement FIDE


Per 1-07-2017 gelden de nieuwe regels.
U kunt ze downloaden/lezen via menu/reglement.

Let op uw mobiele telefoon e.d.!

Reglement KNSB artikel 20.5:

Tijdens de wedstrijd is het een speler verboden om een mobiele telefoon of andere elektronische hulpmiddelen bij zich te dragen.
Als geconstateerd wordt dat een speler zo'n apparaat bij zich draagt, dan verliest die speler de partij.
Spelers, ook die arriveren nadat de wedstrijd is begonnen, moeten hun mobiele telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen direct uitzetten en wegleggen voordat zij de eerste zet doen.Algemene ledenvergadering en prijsuitreiking van 4 september

Foto's Gerrit Steegers

Een teleurstellende opkomst op deze vergadering.
Er was wel een belangstellende ouder aanwezig.
De agenda werd in snel tempo afgewerkt.
Jos Dekker werd in het bestuur gekozen.
Na de pauze volgde de prijsuitreiking.
Er werd afscheid genomen van wedstrijdleider Peter Botman.
Zijn conditie laat het niet meer toe.

Foto's van deze avond,
klik hier


Voorzitter Theo Thiebou overhandigde een blijk van waardering aan Peter Botman


Veteranen Lente 2018
Lente toernooi 2018
Speeldata: 7, 14, 21 en 28 maart en 4, 11 en 18 april 2018
De volgende MSC leden deden mee:
Tom Adriaanse, Ruurd van der Zee, Theo Thiebou en Gerrit Asselman

2018 Tata

2018 Tata toernooi

Aan dit evenement deden zeven MSC leden mee.

Theo Thiebou maakte een verslag van elke dag in de tienkamp
verslag .

De eindstanden van de leden en van de Masters en Challengers kunt u hier bekijken
eindstanden

Nog wat foto's o.a. gemaakt door Theo
foto's tata

Kampioenschap basisscholen Den Helder 2018

Winnaar is geworden De Kluft 1

Voor info, verslagen en foto's klik hier


KNSB Internetschaak

Info: http://www.schaakbond.nl

Handleiding NL playchess:
http://www.susendian.nl/playchess
site Playchess

Beetje puzzelen...

Chesspuzzles

Site Chesstempo
Uw schaken verbeteren,
kijk eens op Chess Tempo
(in 10 talen beschikbaar)

Keizersysteem en Fischer-(tijd)systeem:


Begrijpt u het systeem niet helemaal, meer informatie
info club

Instellen van de digitale klok voor het Fischersysteem:

Informatie
info club


Informatie lidmaatschap s.v. MSC Den Helder

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan
slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of het
lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

(Artikel 8 lid 3 van de statuten van MSC)

Wet stilzwijgende verlenging lidmaatschap

De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010.

Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt:

"De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen.
De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen."

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft daardoor mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt.
(Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen via website (opvallend op de hoofdpagina) of ledenblad (op één van de eerste drie pagina’s).
De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.
De ingangsdatum is 1 januari 2011.

De contributie

Bij vooruitbetaling op basis van 12 maanden per jaar:

Senioren 20 jaar en ouder: Gehele bedrag 1 x 90 euro  bij vooruitbetaling, 22,50 euro per 3 maanden, 4 x per jaar bij vooruitbetaling.
Junioren 16-20 jaar: Euro 15,00 per 3 maanden, 4 x per jaar bij vooruitbetaling.
Jeugd tot 16 jaar: Euro 24,00 per schaakseizoen, 2 x per jaar 12,00 euro bij vooruitbetaling.

ING rekening per 01-08-2014 t.n.v. Morphy Schaakmat Combinatie

IBAN: NL19 INGB 0000 4774 03

Meer informatie
info club