Startpagina aflevering nr. 749 van 16-11-2017
Afberichten - Lidmaatschap info

Indelingen voor de competities en info's over toernooien kunt u vinden op het prikbord


UPDATE 19-11: Correctie uitslagen en stand interne competitie


Jeugdpagina MSCMSC jeugdpagina

Inschrijving Tata toernooi is geopend: https://www.tatasteelchess.com/players/amateurs/register


Schaken online:
Probleem van de dag
of
spelen tegen Shredder

Avond van 14 november
Intern

Tiende ronde van de interne competitie.

Tom Adriaanse verloor van Steef van Amersfoort .
Evert Bergman en Reinier Weber deelden de punten.

Steef van Amersfoort staat bovenaan in de competitie, dus ook in de B groep.
René Geus is aan een sterk seizoen bezig en is de naaste belager van Steef.

Ruurd van der Zee staat weer aan kop in de C groep.

NHSB 4F

De eerste ronde van het derde team.
Verslag van Cor du Pree.

Een kort verslag van de wedstrijd Waagtoren v - MSC v 3 gisteravond te Alkmaar.

In Alkmaar heeft het viertal met twee invallers, t.w. Ab Sneep en Cor du Pree geen indruk kunnen maken tegen het viertal van De Waagtoren.
Het werd een 1-3 nederlaag.

Het zag er ogenschijnlijk niet slecht uit. Alle vier de borden hadden wel een overwicht.
Deze was aan bord 1 met Cor du Pree het duidelijkst met een stuk winst.
Dit stuk werd behouden en resulteerde uiteindelijk in het opgeven van de partij door de tegenstander.

Aan bord 2 miste Theo Thiebou een kans om door te breken op de damevleugel.
Theo stond beter, maar mist, ook volgens Theo zelf, nog wat routine om het af te maken in het eindspel.

Het exacte verloop van het derde en vierde bord is mij ontgaan.
Ineens waren de partijen verloren.

R 1 14-11-2017 - De Waagtoren v   M.S.C. v 3 3-1
1 8580385 Han Rauws 1181 - 7579110 Cor du Pree 1403 0-1
2 6192098 Nico Brugman 1508 - 8524395 Theo Thiebou 1185 1-0
3 8144191 Gerard Brouwers 1379 - 8083383 Peter Botman 1189 1-0
4 7579154 Robbert Waas 1338 - 6057370 Ab Sneep 1218 1-0
Ratingverschil -103 1351   1248  Nieuw reglement FIDE

Per 1-07-2017 gelden de nieuwe regels.
U kunt ze downloaden/lezen via menu/reglement.

Let op uw mobiele telefoon e.d.!

Reglement KNSB artikel 20.5:

Tijdens de wedstrijd is het een speler verboden om een mobiele telefoon of andere elektronische hulpmiddelen bij zich te dragen.
Als geconstateerd wordt dat een speler zo'n apparaat bij zich draagt, dan verliest die speler de partij.
Spelers, ook die arriveren nadat de wedstrijd is begonnen, moeten hun mobiele telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen direct uitzetten en wegleggen voordat zij de eerste zet doen.World Cup 2017
FIDE Worldcup 2017

EK teams
EK teams
27-10-17 t/m/ 7-11-17

NHSB competitie en beker 2017-2018

Verslagen, programma's en foto's van de MSC teams
Die kunt u vinden onder het menu, bij programma teams, foto's en het archief.

MSC 1

NHSB 2A - 2017-2018

Tweede ronde voor het eerste team.

Foto's Gerrit Steegers


Het MSC team speelde een thuiswedstrijd tegen Bergen 2.
Een prima overwinning voor het eerste.
Met vier wedstrijdpunten uit twee wedstrijden doet het team goed mee.R 2 31-10-2017 - M.S.C. 1   Bergen 2 5-3
1 7134204 Reinier Weber 2005 - 7304407 Albert Dekker 1848 ½-½
2 7025777 Evert Bergman 1801 - 8263321 Jasper Dekker 1819 1-0
3 6059889 Tom Adriaanse 1672 - 6247747 Simon Greve 1750 1-0
4 8178918 Jos Dekker 1595 - 8566360 Ries van der Vos 1677 1-0
5 7817909 Hans Dielissen 1668 - 6531591 Rudolf Rijnveld 1665 0-1
6 7526937 Niels de Haan 1644 - 8019539 Piet de Wildt * 1-0
7 7159207 Jack Klopmeijer 1634 - 8396465 Coen Stoop * ½-½
8 7333777 Steef van Amersfoort 1516 - 6807757 Tammo Meedendorp 1561 0-1
Ratingverschil -29 1691   1720  


MSC 2

NHSB 3B - 2017-2018 - zestal

Tweede ronde voor het tweede team.

Helaas net niet een remise maar een nederlaag voor het tweede.

R 2 7-11-2017 - M.S.C. 2   De Waagtoren 7 2½-3½
1 7764779 Willem Dekker 1438 - 6212404 Peter van Diepen 1586 0-1
2 6001721 Arie Benschop 1548 - 7321534 Ronald Kamps 1585 ½-½
3 7333777 Steef van Amersfoort 1516 - 8314834 Henk Kleijn 1545 ½-½
4 8468966 René Geus 1516 - 7518203 Theo de Bruijn 1557 ½-½
5 7419632 Arnold Eisma 1466 - 7269834 Arie Boots 1577 1-0
6 7948666 H. Faber 1492 - 7691728 Karel Beentjes 1465 0-1
Ratingverschil -56 1496   1552  


MSC 3

NHSB 4F - 2017 - 2017 - viertal

De eerste wedstrijd is uit tegen De Waagtoren v.

MSC 4

Geen team dit seizoen

NHSB beker 2017-2018

Voorronde NHSB beker.

Het MSC team speelde een thuiswedstrijd tegen Schaakmat.
Het werd een remise, 2-2, maar omdat bord 1 en 3 verlies leden is MSC uitgeschakeld.


Reglementen

De NHSB reglementen (actueel) te zien bij menu/reglementen.

2018 Tata

2018 Tata toernooi
Tata Steel Chess Tournament - 12 t/m 28 Januari 2018

Inschrijving:
https://www.tatasteelchess.com/players/amateurs/register

De 2017 resultaten van de MSC leden kunt u in het archief vinden.

 

De Algemene Ledenvergadering en prijsuitreiking van 26 september 2017


Met meer dan de helft van de leden werd deze vergadering redelijk bezocht.
Van het bestuur was secretaris Nico Speets wegens een hernia niet aanwezig.
Beterschap en veel sterkte Nico.

De indeling voor MSC 2 en 3 is nu bekend gemaakt door de NHSB.
Of het MSC 3 team mee gaat doen stond op deze avond nog niet vast.
Er volgt nog overleg met bestuur en teamleiders.
Het bestuur wil graag een aparte wedstrijdleider externe competite in het bestuur opnemen.
Tot nu toe is daar nog niemand voor gevonden.

De voorgestelde contributieverhoging haalde het niet.
De leden vonden het eigen vermogen meer dan voldoende.
Tevens kan er nu geld worden vrijgemaakt voor ledenwerving en dergelijke zaken.
Tot een nog te bepalen hoogte mag het eigen vermogen wat verminderen.
Promotie en organisatie van toernooien e.d. werden belangrijker geacht.

Pas als vaststaat met welke teams er worden deelgenomen kan er een goede agenda worden opgemaakt.
Dinsdag 3 oktober werden de leden hierover nader geinformeerd.
De leden worden ook geinformeerd over de zaterdagcompetitie.

Erelid

Tom Adriaanse is 60 jaar lid van MSC.
Dat werd op deze vergadering bekend.
Het voorstel om Tom tot erelid te benoemen
werd zonder meer aangenomen.
Er werd een presentje overhandigd,
a.s. dinsdag volgt er nog iets volgens het bestuur.


De prijsuitreiking

Aan het slot van de avond werden de bekers e.d. uitgedeeld.

Een fout in de uitslagen van de finale om de MSC beker bleek wel erg hardnekkig.
Winnaar Evert Bergman werd weer als tweede genoemd, hij was wel degelijk de winnaar.
De namen op de bekers moeten worden gecorrigeerd.

JEJ


Veteranen Lente 2017
Lente toernooi 2017
De volgende MSC leden deden mee:
Tom Adriaanse, Ruurd van der Zee en Gerrit Asselman

 Kampioenschap basisscholen Den Helder 2017
Kampioen is geworden De Rank uit Julianadorp
Voor info, verslagen en foto's klik
hier


KNSB Internetschaak

Info: http://www.schaakbond.nl

Handleiding NL playchess:
http://www.susendian.nl/playchess
site Playchess


NK schaken
Nederlans kampioenschap 25 juni t/m 2 juli


WK teams
WK teams 16-06 t/m 27-06-2017


EK vrouwen 2017

EK vrouwen 2017, Riga
Games:
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?tid=89659&crosstable=1
WK amateurs 2017
WK amateurs 2017
Beetje puzzelen...

Chesspuzzles

Site Chesstempo
Uw schaken verbeteren,
kijk eens op Chess Tempo
(in 10 talen beschikbaar)


Afberichten


Interne competitie en MSC beker
voor maandagavond 19.00 uur

Wedstrijdleider intern Peter Botman
via E-mail
msc.schaken@gmail.com
of via telefoon 0223-720298
  Externe competitie bij de teamleider

Teamleiders 2015-2016:

Keizersysteem en Fischer-(tijd)systeem:


Begrijpt u het systeem niet helemaal, meer informatie
info club

Instellen van de digitale klok voor het Fischersysteem:

Informatie
info club


Informatie lidmaatschap s.v. MSC Den Helder

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan
slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of het
lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

(Artikel 8 lid 3 van de statuten van MSC)

Wet stilzwijgende verlenging lidmaatschap

De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010.

Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt:

"De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen.
De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen."

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft daardoor mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt.
(Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen via website (opvallend op de hoofdpagina) of ledenblad (op één van de eerste drie pagina’s).
De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.
De ingangsdatum is 1 januari 2011.

De contributie

Bij vooruitbetaling op basis van 12 maanden per jaar:

Senioren 20 jaar en ouder: Gehele bedrag 1 x 90 euro  bij vooruitbetaling, 22,50 euro per 3 maanden, 4 x per jaar bij vooruitbetaling.
Junioren 16-20 jaar: Euro 15,00 per 3 maanden, 4 x per jaar bij vooruitbetaling.
Jeugd tot 16 jaar: Euro 24,00 per schaakseizoen, 2 x per jaar 12,00 euro bij vooruitbetaling.

ING rekening per 01-08-2014 t.n.v. Morphy Schaakmat Combinatie

IBAN: NL19 INGB 0000 4774 03

Meer informatie
info club