Info clubInformatiepagina Digitale klok Paul Morphy

Handleiding digitale klok

Onze schaakvereniging maakt gebruik van digitale schaakklokken,
het instellen werkt iets anders dan met analoge klokken.

1

Aanpassing speeltempo januari 2015

Het speeltempo is met ingang van januari 2015 aangepast aan het tempo welke
nu gehanteerd wordt bij de bondswedstrijden van de NHSB in de klasse 1 t/m 4.
Dit is wel zo prettig voor de mensen die meedoen in de teams.
Het speeltempo dat gespeeld gaat worden is volgens het zogenaamde Fischersysteem.
Dit houdt in dat er gestart wordt met 1 uur en 40 minuten per persoon per
partij en bij elke zet kom er bij het indrukken van de klok 10 seconden bij.
Er is geen tweede tijdcontrole, dus bij het vallen van de vlag
heeft men verloren als de partij nog niet is uitgespeeld.
MSC maakt gebruik van de digitale schaakklokken DGT 2000 rood en zwart.

Instellingen Fischersysteem NHSB

1. Instelling rode klok - 23 Fischer rapid manual set
1. Instelling zwarte klok - 20 Fischer rapid manual set
2. Tijd instellen - 1.40 uur en .00 seconden
3. Bonus instellen - 0.10 seconden
2 MSC beker speeltijd 40 min. p.p. ieder 1x wit en 1x zwart
Bij onbeslist 2 partijen van 10 min.p.p.
Alleen de winnaar gaat door naar de volgende ronde.
3 MSC Rapid speeltijd 25 min. p.p.
Zwitsers systeem, vrij om mee te spelen
Vier speelavonden met elk drie ronden.

4

De partij wordt begonnen nadat de "Start/Stop" -knop is ingedrukt.
Let erop dat bij het begin de hefboom van de witspeler omhoog staat.
De andere knoppen op de DGT ( + 1 en OK ) niet aanraken!

5

De display geeft aan hoeveel tijd de speler nog ter beschikking heeft.
Eerst in uren en minuten, de laatste 20 minuten worden
minuten en seconden getoond.

6

Als de tijd van een speler verstreken is verschijnt er in het venster
een liggend streepje als teken dat de vlag gevallen is.

7

Na afloop van de partij de klok uitschakelen.
De On / Off -knop bevindt zich aan de onderzijde van de DGT

8

Indien er tijdens de partij in het venster de aanduiding BAT
verschijnt ten teken dat debatterijen bijna leeg zijn,
dient u de wedstrijdleider hiervan in kennis te stellen.

Per set batterijen kan ca. 5000 uur gespeeld worden.