Info clubInformatiepaginaEnglish club info English info in pdf ContributionContributie Paul Morphy
Introductie en historie van de Morphy Schaakmat Combinatie.

De oprichting

Voor de oprichting van Morphy op 19 november 1902, bestond er al "De Heldersche Schaakvereniging".
Deze vereniging werd opgericht in 1891 en verdween in 1898.
Morphy was een "deftige club" en speelde in het gebouw de "Eensgezindheid".
Naamgever was de grootmeester Paul Morphy.

Paul Morphy
Paul Morphy a story, Wikipedia Dutch - English

Schaakmat werd op 9 december 1935 opgericht.

Het clubblad

In 1937 kwam het eerste clubblad "De Juiste Zet" uit.
Na 76 jaargangen is er helaas in oktober 2011 een eind aan gekomen.
Er waren geen mensen te vinden die de redactie op zich wilden nemen.
Het blad hoorde bij de oudste clubbladen van ons land.
Sinds een aantal jaren werd er ook een digitale versie uitgegeven.
Om tegemoet te komen aan de wensen van de leden verschijnt er nu een digitale nieuwsbrief.
Gedurende het speelseizoen elke maand met relevante gegevens en directe links naar standen e.d.

De fusie

De eerste vriendschappelijke ontmoeting tussen Morphy en Schaakmat vond plaats op 18 januari 1938.

Bij het uitbreken van de oorlog in 1940 had Morphy 50 leden en Schaakmat 48 leden.
Door de bombardementen op Den Helder raakte Morphy al zijn materiaal kwijt.
Schaakmat stelde zijn materiaal ter beschikking en zo groeiden de clubs naar elkaar toe.
In 1948 werd tot een samenvoeging besloten, de oprichtingsdatum 19 november 1902 bleef gehandhaafd.
Het eerste team van M.S.C. beschikte daardoor over zeer sterke spelers o.a. K. Geus.

De vereniging

Bij M.S.C. is iedereen die wil schaken van harte welkom.
Er is een ruime keus aan competities, clubteams en opleidingen.
Tevens beschikt M.S.C. over een prima schaak-bibliotheek waaruit u zonder kosten boeken en software kunt lenen.
Er wordt niet gekeken naar rang, stand, enz.enz., de enige eis die men moet accepteren is respect voor de ander.
En uiteraard de contributie betalen.

De sfeer

In een gezellige atmosfeer het schaken als een sport bedrijven.
Een wedstrijd met de tegenstander, onder het genot van een drankje, nog eens naspelen en de eigen prestatie relativeren.
Er is altijd wel een wedstrijdgroep van uw speelsterkte te vinden.

Toernooien en competities

MSC organiseert in Den Helder al meer dan dertig jaar het kampioenschap van Den Helder voor de basisscholen.
Een kampioenschapi met een groot aantal deelnemers.
De winnaars kunnen verder meedoen aan de landelijke kampioenschappen.

Naast het clubkampioenschap, (tevens kampioen van Den Helder), kunt u meedoen met o.a.:
Het MSC-Kersttoernooi, MSC-bekercompetitie, MSC-Rapidtoernooi en teamwedstrijden voor de NHSB.

Ere leden en leden van verdienste:

Ereleden: A. Benschop, P. Jonkheer, J.E. Jansen
Leden van verdienste: R. Van der Zee, T. Adriaanse, C. Katoen


Lidmaatschap

De contributie

Bij vooruitbetaling op basis van 12 maanden per jaar:

Senioren 20 jaar en ouder:
Gehele bedrag 1 x 90 euro  bij vooruitbetaling
Euro 22,50 per 3 maanden, 4 x per jaar bij vooruitbetaling.

Junioren
16-20 jaar:
Euro 15,00 per 3 maanden, 4 x per jaar bij vooruitbetaling.

Jeugd
tot 16 jaar: Euro 24,00 per schaakseizoen.
Betaling: 2 x per jaar Euro 12,- bij vooruitbetaling.

ING rekening per 01-08-2014 t.n.v. Morphy Schaakmat Combinatie

IBAN: NL19 INGB 0000 4774 03


Informatie lidmaatschap s.v. MSC Den Helder

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan
slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beŽindigd indien van de vereniging of het
lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

(Artikel 8 lid 3 van de statuten van MSC)

Wet stilzwijgende verlenging lidmaatschap

De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010.

Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt:

"De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen.
De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen."

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft daardoor mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt.
(Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen via website (opvallend op de hoofdpagina) of ledenblad (op ťťn van de eerste drie pagina’s).
De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.
De ingangsdatum is 1 januari 2011.